Välj hur din utbildningsplan ska visas

Generera pdf för utskrift Skärmdump
Generera pdf för utskrift
Antagningstermin
Anpassa
Version
Utbildningsplan Fastighetsmäklare för läsåret 2016/2017

Higher Education Diploma Programme in Real Estate Brokerage

Utbildningsplanen är reviderad 2015-11-02 av Enhetschef, Utbildnings- och forskningsenheten.

LTU

Denna utbildningsplan är anpassad enligt följande

AntagenH15
Omfattning
Programmets omfattning är 120 högskolepoäng.
Examen
Högskoleexamen med inriktning mot fastighetsförmedling
Utbildningens innehåll och upplägg

Fastighetsmäklarprogrammet är en tvåårig utbildning (120 hp) som leder till en högskoleexamen med inriktning mot fastighetsförmedling. Programmet uppfyller Fastighetsmäklarinspektionens utbildningskrav för registrering som fastighetsmäklare. Utbildningen börjar med att studenten lär sig teoretiska baskunskaper i ämnen som byggnadsteknik, juridik och ekonomi. Efter detta fördjupar studenten sig i fastighetsrätt, skatterätt samt värderingsteknik. Utbildningen avslutas med mer praktiska kurser i fastighetsförmedling och försäljningsteknik. I dessa kurser ska studenten tillämpa teoretiska kunskaper från tidigare kurser för att kunna förmedla en fastighet, inklusive ett självständigt arbete. Utöver denna examen kräver Fastighetsmäklarinspektionen även tio veckors praktik hos en registrerad mäklare. Praktik tillhandahålls inte inom ramen för denna utbildning utan är studentens eget ansvar.

Behörighet
Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)
Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov
Obligatoriska kurser
Fastighetsförmedling  30 Hp
KodBenämningHpNivå  
G0005NFastighetsförmedling 2, inklusive självständigt arbete22,5G
J0039NFastighetsförmedling 17,5G
SAMT
Juridik  37,5 Hp
KodBenämningHpNivå  
J0028NSkatterätt7,5G
J0030NJuridisk översiktskurs för fastighetsmäklare15G
J0033NSpeciell fastighetsrätt7,5G
J0038NFastighetsrätt för mäklare7,5G
SAMT
Ekonomi  37,5 Hp
KodBenämningHpNivå  
M0010NFörsäljning och etik7,5G
M0015NMarknadsföring, grundkurs7,5G
N0025NSamhällsekonomi inom fastighetsförmedling7,5G
R0008NInledande extern redovisning7,5G
R0009NModeller för intern styrning7,5G
SAMT
Byggnads- och värderingsteknik  15 Hp
KodBenämningHpNivå  
K0011BByggnadsteknik7,5G
R0018NFastighetsvärdering7,5G
Läsordning

Årskurs 2  Antagna H15  Ges 16/17 

   Lp1Lp2Lp3Lp4  
J0038NFastighetsrätt för mäklare7,5x    
R0018NFastighetsvärdering7,5x    
J0028NSkatterätt7,5 x   
J0039NFastighetsförmedling 17,5 x   
G0005NFastighetsförmedling 2, inklusive självständigt arbete22,5  xx 
M0010NFörsäljning och etik7,5   x