Välj hur din utbildningsplan ska visas

Generera pdf för utskrift Skärmdump
Generera pdf för utskrift
Antagningstermin
Anpassa Inriktning
Version
Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk design för läsåret 2017/2018

Master Programme in Industrial Design Engineering

Utbildningsplanen är reviderad 2016-11-03 av Enhetschef utbildnings- och forskningsenheten.

LTU

Denna utbildningsplan är anpassad enligt följande

AntagenH13
Omfattning
Programmets omfattning är 300 högskolepoäng.
Examen
Civilingenjörsexamen, teknisk design
Inriktning
 BenämningFör ant tom
PRTDProduktionsdesign
Production Design
PRDEProduktdesign
Industrial Design
Utbildningens innehåll och upplägg

Civilingenjörsutbildningen Teknisk design ger kunskap i att leda och medverka i framtidens utveckling: att utveckla och utforma innovativa och användarvänliga produkter, arbetsplatser och system som är anpassade efter människans behov och förutsättningar. Under de första åren i utbildningen ges baskurser som ingår i alla civilingenjörsprogram såsom matematik, fysik, ekonomi och kemi. Dessa kurser varvas med kärnkurser inom området teknisk design som designmetoder, produktionssystem och ergonomi. I utbildningen ingår ett valfritt utrymme om 30 hp samt obligatoriskt val av inriktning där studenterna väljer mellan Produktdesign eller Produktionsdesign. Inriktningen är fördjupning inom teknikområdet och ges de två sista åren.

Utbildningen och de ingående kurserna är utformade för att successivt öka kunskap i samverkan med studentkollegor och lärare inom teknisk design utifrån aspekterna: Conceive (förstå/lära), Design (skapa/utforma/konstruera), Implement (implementera/göra/testa), Operate (självständigt driva/leda). 

För att uppfylla examenskraven för civilingenjör i Teknisk design krävs utöver baskurser och kärnkurser även kurskraven för en av utbildningens två inriktningar inklusive ett examensarbete omfattande 30 hp. Minst 90 högskolepoäng inklusive examensarbete ska utgöras av kurser på avancerad nivå. 

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.  

Behörighet
Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)
Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov
Obligatoriska kurser
Baskurser  52,5 Hp
KodBenämningHpNivå  
F0004TFysik 17,5G
K0016KKemiska principer7,5G
M0029MDifferentialkalkyl7,5G
M0030MLinjär algebra och integralkalkyl7,5G
M0031MLinjär algebra och differentialekvationer7,5G
R0005NGrundkurs i projekt- och industriell ekonomi7,5G
S0001MMatematisk statistik7,5G
SAMT
Kärnkurser  112,5 Hp
KodBenämningHpNivå  
A0007AErgonomi7,5G
A0011AIndustriell produktionsmiljö7,5G
A0013AProdukt- och produktionsdesign7,5G
D0003AModellbyggnad och presentationsteknik7,5G
D0011AKonstnärlig träning7,5G
D0019ADesignteori7,5G
D0025ADesignmetodik7,5G
F0006TFysik 37,5G
M0010TDatorstödd konstruktion7,5G
M0011THållfasthetslära A7,5G
M0012TMaskinkomponenter7,5G
M0032MFlervariabelanalys och datorverktyg7,5G
P0001AMänniska-Maskin-System 17,5G
T0019TTillverkningsmetoder7,5G
T0021TMaterial och tillverkningsmetoder7,5G
SAMT
Valfritt utrymme med förslag på kurser som kan bytas ut mot andra kurser  30 Hp
KodBenämningHpNivå  
A7013AErgonomi 27,5AValbar
D0018AGrafisk formgivning7,5GValbar
D0026AGrafiska användargränssnitt7,5GValbar
D0028ASkissteknik II7,5GValbar
D0029AHållbar produkt- och tjänsteutveckling7,5GValbar
D7008AAvancerad grafisk formgivning och datorgrafik7,5AValbar
L0008ALjud och vibrationer7,5GValbar
Valfritt utrymme30
Inriktning: Produktdesign
Obligatoriska kurser  45 Hp
KodBenämningHpNivå  
D0005ADatorstödd industriell design7,5G
D7006AAvancerad produktdesign15A
D7007AFormgivning7,5A
D7016AVetenskapliga metoder för teknisk design7,5A
M7011TAvancerad datorstödd konstruktion7,5A
SAMT
Val inom obligatoriska kurser  30 Hp, varav valbart utrymme 30 Hp
KodBenämningHpNivå  
D7010AAvancerad modellering7,5AValbar
D7011AAvancerad modellbyggnad7,5AValbar
D7015AInteraktionsdesign7,5AValbar
D7017AProduktvisualisering7,5AValbar
M7014TProduktutvecklingsprocesser7,5AValbar
M7016TKreativ konceptframtagning7,5AValbar
P7031AAnvändbarhet7,5AValbar
SAMT
Examensarbete  30 Hp
KodBenämningHpNivå  
D7014AExamensarbete i teknisk design, produktdesign, civilingenjör30A
Inriktning: Produktionsdesign
Obligatoriska kurser  67,5 Hp
KodBenämningHpNivå  
A7003AOrganisationsutveckling7,5A
A7005AAvancerad produktionsdesign15A
A7008AProduktions- och arbetsorganisation7,5A
A7010AIndustriplanering7,5A
A7011AProduktionsvisualisering7,5A
A7012AArbetsplatsanalys7,5A
T0002NLogistik 17,5G
T7018TDiskret händelsestyrd simulering av produktionssystem7,5A
SAMT
Val inom obligatoriska kurser  7,5 Hp, varav valbart utrymme 7,5 Hp
KodBenämningHpNivå  
K7003NFörsöksplanering7,5AValbar
T7013TDigitala fabriker7,5AValbar
SAMT
Examensarbete  30 Hp
KodBenämningHpNivå  
A7009AExamensarbete i teknisk design, produktionsdesign, civilingenjör30A
Inriktning: Produktdesign

Årskurs 5  Antagna H13  Ges 17/18 

   Lp1Lp2Lp3Lp4  
D7006AAvancerad produktdesign15xx   
D7011AAvancerad modellbyggnad7,5x   Valbar
M7014TProduktutvecklingsprocesser7,5x   Valbar
D7016AVetenskapliga metoder för teknisk design7,5 x   
D7014AExamensarbete i teknisk design, produktdesign, civilingenjör30  xx Förkunskapkrav
Inriktning: Produktionsdesign

Årskurs 5  Antagna H13  Ges 17/18 

   Lp1Lp2Lp3Lp4  
A7003AOrganisationsutveckling7,5x    
A7005AAvancerad produktionsdesign15xx   
T7018TDiskret händelsestyrd simulering av produktionssystem7,5 x   
A7009AExamensarbete i teknisk design, produktionsdesign, civilingenjör30  xx Förkunskapkrav