Välj hur din utbildningsplan ska visas

Generera pdf för utskrift Skärmdump
Generera pdf för utskrift
Antagningstermin
Anpassa
Version Viktigt! Aktuell information om kurskrav och läsordning visas alltid i senaste versionen (läsåret) av utbildningsplanen
Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 för läsåret 2014/2015

Master programme in Primary Education, teaching in early years classes and grades 1-3 of the compulsory school

LTU

Denna utbildningsplan är anpassad enligt följande

AntagenH14
VisningLäsordning
Läsordning

Årskurs 1  Antagna H14  Ges 14/15 

   Lp1Lp2Lp3Lp4  
U0042PLäraruppdraget: lärarens yrkesroll, eleven och samhällsuppdraget15x    
U0002SSvenska för grundlärare F-3, del 115 x   
F0014PVetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik7,5  x  
U0014PVFU 1, grundlärare F-37,5  x  Förkunskapkrav
U0003SEngelska för grundlärare F-3, del 115   x 

Årskurs 2  (planerad) Antagna H14  Ges 15/16 

   Lp1Lp2Lp3Lp4  
U0018PMatematik för grundlärare F-3, del 115x    
P0054PSpecialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 del 17,5 x   
U0024PVFU 2, grundlärare F-37,5 x   Förkunskapkrav
H0035NLokalsamhället, miljö, kultur och teknik15  xx 
U0017PNaturorientering och teknik i förskoleklass och skolår F-315  xx 

Årskurs 3  (planerad) Antagna H14  Ges 16/17 

   Lp1Lp2Lp3Lp4  
S0035PSvenska för grundlärare F-3, del 215x    
E0002PEngelska för grundlärare F-3, del 215 x   
H0047NSkolan och samhället: förr och nu7,5  x  
P0055PSpecialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 del 27,5  x  
N0001PMatematik för grundlärare F-3, del 215   x 

Årskurs 4  (planerad) Antagna H14  Ges 17/18 

   Lp1Lp2Lp3Lp4  
U7023PLäraruppdraget: skolutveckling och bedömning av lärande på vetenskaplig grund15x    
U7009PVFU 3, grundlärare F-315 x   Förkunskapkrav
U7012PExamensarbete i matematik, grundlärare F-330  xxValbarFörkunskapkrav
U7013PExamensarbete i engelska, grundlärare F-330  xxValbarFörkunskapkrav
U7020PExamensarbete i samhällsorientering, grundlärare F-330  xxValbarFörkunskapkrav
U7021PExamensarbete i naturorientering och teknik, grundlärare F-330  xxValbarFörkunskapkrav
U7022PExamensarbete i svenska, grundlärare F-330  xxValbarFörkunskapkrav